Cookies- og privatlivspolitik

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

 

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil,
og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved
registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn,
adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er
indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og
øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet
mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer,
der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos JNC A/S, skal du rette
henvendelse på jnc@jnc.dk eller tlf. 36706633. Er der registreret forkerte data, eller har du andre
indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke
informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold
til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede
faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores bruger-
oplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi
kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der
kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og
opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet
til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger
kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retnings-
linjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret”
nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse
på vores websites.

 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger
eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget,
slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til
genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed
for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.

 

Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.